RFTR Elektronik Ar-Ge San. ve Tic. Ltd. Şti.
111.png
222.png

RFTR Elektronik Ar-Ge San. ve Tic. Ltd. Şti., TUBİTAK-2015 yılı girişim sermayesi desteği ile 3 Kasım 2014 tarihinde, girişimci Necip Şahan tarafından  ODTÜ-Teknokent’te kurulmuştur. İlk üç ayını tek çalışan ile tamamlayan RFTR, ilk yılının sonunda 5 kişilik çalışan kadrosuna sahip olmuştur. İkinci yılını doldurmakta olan RFTR bugün itibariyle ikisi doktoralı, 6 mühendis, 2 teknisyen olmak üzere 8 kişilik çalışma ekibine sahiptir. 60 m2’lik tasarım geliştirme alanına ve üretim-montajda kullanılan 30 m2’lik kapalı ESD korumalı alana sahip olan RFTR, 2016 yılı sonu itibariyle 250 m2’lik bir çalışma ofisi edinmeyi hedeflemektedir.

RFTR, yurt içi tüm RF Güç Yükseltici (RFGY)  ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve konu üzerindeki uzmanlığını daha da arttırarak yurt dışı pazarda güvenilir bir RFGY ve Çevreselleri üreticisi konumuna gelebilmek ilkeleriyle faaliyete başlamıştır. Kuruluş desteği olarak alınmış olan TUBİTAK-1512 girişim sermaye desteğine konu olan “Hızlandırıcı Sistemleri için yüksek güçlü RFGY” konulu çalışma ile başlayan ürün porföyü, arkasından alınan TUBITAK-1507 ve KOSGEB-Ar-Ge İnovasyon destekleri ile oldukça genişletilebilmiştir. Bu destekler ve özkaynak kullanımı ile zenginleştirilen RFTR ürün gamındaki ürün çeşidi bugün itibariyle 23’dür. Ürün portföyündeki zenginleşmenin yanı sıra, duran varlık olarak edinilmiş olan alt yapı ve test/ölçüm cihazlarıyla, RFTR ihtiyacı olan her türlü test ve karakterizasyonu kendi bünyesinde yapabilmektedir.

RFTR, hem sivil hem askeri alandaki RF Güç Yükselteç ihtiyaçlarına cevap verebilecek tasarım/üretim tecrübesini bünyesinde barındırmaktadır. Bunun yanında, yüksek güçlü RF/Mikrodalga birleştiriciler, bağlaçlar, filtreler, anahtarlar ve RF göndermeç alt sistemleri, tasarım ve üretimi ekibin sahip olduğu bilgi-birikimin içerisindedir.RFTR’nin çalışmakta olduğu yüksek güçlü RF modüller üzerinde üretim tecrübesi de bulunan tasarımcı sayısı dünya üzerinde çok azdır. Bu konu özelinde tasarım/üretim kabiliyetine sahip bir KOBİ ülkemiz içerisinde ve hatta Balkanlar ve Orta-Doğu coğrafyasında bulunmamaktadır. Bunun yegane sebebi işin Ar-Ge ve Know-How maliyetlerinin ve zamanlarının çok yüksek olmasıdır.RFTRölçeğinde, sadece bu işte uzmanlığını ortaya koyan ve her yıl üstüne katarak arttıran, yurt içi firmaların bütününe servis verebilecek bir oluşumun bilgi birikimi, bilginin yurt içinde aktarılması ve maliyet etkin çözüm üretilmesi noktasında avantaj sağladığı ilk sene sonunda müşteri geri beslemeleriyle doğrulanabilmiştir.

RFTR, Kalite Odaklı Çalışma Prensibini benimsemiştir. Bu bağlamda ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 Sertifikalarını 2016 yılı başında almıştır. RFTR, henüz ikinci senesinin içinde olmasına karşın, mevcut ürün gamı ve kalitesi, satıştaki ve pazardaki ürün çeşitliliği ve bitirmiş olduğu Ar-Ge projeleri ile pazarda kendisine sağlam bir duruş fırsatını yakalayabilmiştir. Aşağıdaki görselde gösterildiği üzere, 7 ayrı ürün ailesinden 23 farklı ürün geliştirilmiş ve kullanıcıya sunulmuştur. Ürün detayları www.rftr.com.tr adresinden takip edilebilmektedir. Teknolojinin son gerekleri ve hammaddeleri ile geliştirilen ürünlerin yurt dışı muadillerinin çoğundan bir çok yönüyle üstün olduğu müşteri geri beslemelerinde sıkça dile getirilmektedir. İlk senesini firma içinde ve büyük firmalara ürün geliştirmek suretiyle, tasarım evi kıvamında tamamlamış olan RFTR, ikinci yılı olan 2016 başı itibariyle seri üretimlere başlamıştır. 2016 sonu itibariyle, ilk seri üretim yılının sonunda, sahadaki ürün sayısının 1.000’i aşacağı kesinleşmiştir. İlerleyen yıllarda ise bu sayının artarak devam edeceği ön görülmektedir.